INICI

Aquest blog neix amb vocació de divulgar els valors naturals del riu Besòs, i deixar paleses les amenaces i els grans problemes de conservació que pateix. També  hi ha intenció d’educar en temes ambientals a la població a través d’una informació objectiva, per tal que tothom pugui opinar i percebre la realitat sense biaixos. Freqüentment, la informació que arriba als ciutadans en referència als cursos fluvials i la seva gestió apareix distorsionada i esbiaixada; hi ha una desinformació constant. És l’exemple clàssic de les victorejades en els mitjans de comunicación: “neteges de lleres fluvials”, actuacions que es venen com una bona gestió del medi fluvial i que representen tot el contrari. En realitat, “eliminació radical de la vegetació natural de la llera fluvial”, o “empobriment de l’ecosistema fluvial” serien enunciats més idonis per aquest tipus de gestió.

El blog no representa cap ingrés econòmic per ningú, i els seus continguts s’aniran completant en funció del temps que altruïstament cadascú dels col·laboradors hi pugui dedicar.

Les fotos pertanyen a col·laboradors que les donen desinteresadament, i en alguns casos del CENEAM (Centro Nacional Educación Ambiental) del Ministerio de Medio Ambiente: http://www.mma.es/dinamicas/fototecaceneam/ (Consultat el 17/11/11). Les fotografies del CENEAM estan degudament identificades com a tal, amb la següent informació inclosa: nom de l’autor/CENEAM-MMA.